همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

بررسی علمی رفتار ،شخصیت ، انگیزش ، هیجان ، یادگیری . . . و مراحل رشد انسان از ابعاد مختلف.

همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

بررسی علمی رفتار ،شخصیت ، انگیزش ، هیجان ، یادگیری . . . و مراحل رشد انسان از ابعاد مختلف.

همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

روانشناسی عملی است که یادگیری آن برای همه ی انسان ها ضروری می باشد.
برای شناخت دیگران ، خودشناسی لازم است !
با خودشناسی به خداشناسی می رسیم !!
أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

روانشناسی مرضی کودک

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۴ ق.ظ

روانشناسی مرضی کودک

رفتار بهنجار و نابهنجار (رفتار عادی و غیر عادی)

تعریف رفتار غیر عادی یا نابهنجار : هرگاه رفتاری از لحاظ فراوانی ، شدت و تداوم با همسانان خود متفاوت باشد.

هر رفتار و فرایند ذهنی با استفاده از 3 متغیر توصیف می شود.

1-فراوانی  :  تعداد انجام یک رفتار

2-شدت  :  نیروی یک رفتار

3-تداوم  : ثبات و پایانی رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تشخیص رفتارهای بهنجار و نابهنجار دو اصل دیگر لازم است

4-تناسب سنی :  بعضی از نابهنجاریها در بچه ها ی عادی نیز دیده می شود.

5-پیش بینی آینده :آیا رفتار مورد نظر در رشد سازگاری بهزیستی کودک تولید اشکال می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوجوانی :

نوجوانی هم دوره ی حساسی است ، بنا به نظر پژوهشگران عملگردهای روانشناختی و رفتاری از نوجوانی تقریبا ثابت است.(یعنی افراد تمایل دارند خصوصیات ویژه ی نوجوانی را به بزرگسالی منتقل سازند.«نظر روانشناس «بچ من ، اومالی ، جانستون»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل ناهنجاریهای رفتاری کودکان

ناهجاریهای رفتاری کودکان تحت تاثیر و تاثر (تاثیر متقابل ) سه عامل هستند.

عوامل زیستی عوامل روانی عوامل اجتماعی و فرهنگی

                 زیستی                                 اجتماعی و فرهنگی

 رفتار

روانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل زیستی :  

  1-ناهنجاریهای کروموزومی : کمتر یا بیشتر بودن و یا جوش خوردگیهای بین کروموزوم ها

انسان 22 جفت کروموزوم معمولی و یک جفت جنسی دارد.(مرد XY)(زن XX)

 2-ژن های معیوب : ژن ها در سرتاسر کروموزوم ها مستقر هستند . هر صفت ارثی با کمک دو ژن حمل می شود.

 3-آسیب زاها : متغییری هستند که جنین را تحت تاثیر قرار می دهند (مثل : آبله مرغان یرقان آنفولانزا و ...)

 4- آمادگی : زمینه ی وسیعی دارد از جمله ی مشخصه های جسمی و چند ژنی . مثلا بیماری  جسمی ، که مغز را مستقیما تحت تاثر نمی گذارد اما پیامدهای روانشناختی دارد. یعنی نقص عضوی می تواند در رفتار کودک اثر بگذارد و اختلالات رفتاری بوجود آورد.

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تفاوت طبیعت و مزاج و خصوصیات سرشتی ، کودکان از لحاظ اختلالات روانی به سه دسته تقسیم می شوند.

1-کودک بی دردسر  40%

2-کودک دشوار  10%

3-کودک با واکنش کُند  15%

35% بقیه ترکیبی از تاثیرات سرشتی را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل روانی و عوامل اجتماعی و فرهنگی  :

عبارتند از : 1-خانواده 2-آموخته های کودک 3-فرهنگی که در آن زندگی می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقب ماندگی ذهنی :

کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی گروه بسیار نامتجانسی تشکیل می دهند. یعنی بعضی نیازمند به مراقبت و بعضی برعکس.

عقب ماندگی ذهنی از کودکی شروع و با مشخصه ی ذهنی یا رفتار انطباطی خود را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شرط اساسی عقب ماندگی ذهنی :

1-هوشبهر (IQ)  : کمتر از 70

2-عملکرد انطباقی : ندانشتن مهارت های اجتماعی ، ارتباط و تعامل

3-سن شروع : قبل از 18 سالگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع عقب ماندگی های ذهنی :  (کلا 1 % الی 3 %) (پسر ها 5/1 برای دختر ها)

1-خفیف : هوشبهر  50-55 تا 70 (تا کلاس پنجم می خوانند) ()

2-متوسط : هوشبهر 35-40 تا 50-55 (حد اقل ارتباط را دارند)(1/0 %)

3-شدید :هوشبهر  20-25 تا 35-40 (رشد حرکتی ضعیف )(4%)

4-عمیق :  هوشبهر پایین تر از 20-25 ( حداقل عملکرد حسی -مراقبت دائمی ) (1%)

5-نامشخص : عقب ماندگی قابل اندازه گیری نیست (هوشبهر زیر 70 )

هوشبهر بین 71 تا 84 (مرزی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه گیر شناسی عقب ماندگی های ذهنی :  (کلا 1 % الی 3 %) (پسر ها 5/1 برای دختر ها)

سبب شناسی : کروموزومی ، ژنی ، محیط روانی و اجتماعی و محرومیت

درمان عقب ماندگی های ذهنی :  اگر در اثر محیط اجتماعی باشد ، با تغییر محیط . ولی علت مغزی باشد ، بهبودی کم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات یادگیری :

عدم تناسب یادگیری با هوش

1-اختلال در خواندن :

2-اختلال در ریاضی :

3-اختلال در نوشتار :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-اختلال در خواندن : مشکل در تحلیل کلمه و درک مطلب

مشخصات بالینی : هنگام خواندن کلمه ها ( حذف ، افزون یا اختلال )هجی ضعیف (پُر - پَر)

همه گیر شناسی : (3 تا 12 % کودکان زیر 12 سال ) ( پسر ها 3 تا 4 برابر دخترها)

سبب شناسی : نارسایی مغزی

درمان : شرکت در کلاس های هم تراز و مشاوره با خانواده و روش تاثیر عصبی ( کودک و معلم هر دو مطلبی را بلند بخوانند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-اختلال در ریاضی :

می شمارد ولی درک نمی کند. مشکل در محاسبات  (اختلال مهم یادگیری)

همه گیر شناسی : 10 %

سبب شناسی : نارسایی مغزی

درمان :  وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-اختلال در نوشتار :

نمی تواند آنچه در فکر دارد را بصورت نوشتار بنویسید.

همه گیر شناسی :  احتمالا 3 تا 10 %

سبب شناسی : چند عاملی : نقص عصبی و شناختی ، ارثی و خصوصیات سرشتی 

درمان :  مداخله ی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال در مهارت حرکتی  :

دو نوع حرکت داریم :

1-حرکات درشت : دویدن ، لی لی ، پریدن

2-حرکات ظریف : ترسیم ، رنگ آمیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال در مهارت حرکتی از جنبه ی اختلال در هماهنگی رشدی

ظاهر حرکات کودک از سن خود کمتر را نشان می دهد ، عدم ارتباط و سوق به افسردگی (دست و پا چلفتی )

همه گیر شناسی : معلوم نیست 

سبب شناسی : معلوم نیست

درمان :  آموزش مهارت های حرکتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال های ارتباطی :

مشکل در فرایند زبان و تعامل اجتماعی

1-زبان بیانی

2-زبان بیانی و زبان فهمی

3-واج شناسی

4- لکنت زبان

5- اختلال ارتباطی نامتمایز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-زبان بیانی

مشخصات بالینی : در 18 ماهگی نمی تواند کلمه یا صوت آشکاری را بیان کند.

همه گیر شناسی : 3 تا 5 % بچه های ابتدایی (پسر ها 2 تا 3 برابر بیشترند)

سبب شناسی : معلوم نیست ، احتمالا آسیب مغزی

درمان :  50%  خود به خود درست می شوند ، بقیه زبان درمانی شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-زبان بیانی و زبان فهمی

مشخصات بالینی : توانایی کند در فهم و رمز یابی زبان دارند . قبل از 4 سالگی مشخص می شود.مشکل شنیداری هم دارند  .

همه گیر شناسی :  1 تا 13% ابتدایی ها

سبب شناسی : احتمالا بدکاری ادراکی  ناشی آسیب مغزی ضعیف ،

درمان : زبان درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-واج شناسی یا تکلم کودکانه

مشخصات بالینی : مشکل در تلفظ بعصی از صدا ها ( م ن ر . . . )

همه گیر شناسی : 10% زیر 8 سال  

سبب شناسی : تاخیر در و رشد فرایند عصبی  

درمان :  گفتار درمانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- لکنت زبان

مشخصات بالینی : علی رغم داشتن توانایی در تولید و درک زبان ، نمی تواند کلمه ها صوت ها سیلاب های موزون را بیان کند.( مثل تکرار یا کشیده گویی صوت ها )

همه گیر شناسی : 1 تا 3% (پسرها 4 برابر دخترها )

سبب شناسی : سیستم عصبی مرکزی

پس خوراند شنوایی درنگیده :  تاخیر شنیداری چند صدم ثانیه ای

درمان :  حساسیت زدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال های فراگیر رشدی : مثل اوتیسم سندرم  رت اختلال تجزیه ای دوران کودکی اختلال آسپرگر

مشخصات بالینی :

1-نقص آشکار در برقراری ارتباط. 2-بررسی خود (توجه با تعجب به اندام ها مثلا پاها) 3-اشتغال با اشیاء 4-مقاومت با تغییر محیط 5-ناهنجاری در خلق 6-آشفتگی گفتاری  7-آشفتگی حرکتی  8- زمینه ی عقب ماندگی شدید که نیاز به سرپرستی دارد  9-انجام رفتاری که باعث تعجب بیننده می شود.

همه ی این مشخصه ها در سه محور 1-تخریب کیفی در تعامل اجتماعی 2-تخریب کیفی در ارتباطات 3-الگوی تکراری رفتار تقسیم بندی می شوند.

از موسیقی خوششان می آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه گیر شناسی :از هر 10.000 نفر 20 نفر (در پسر ها بیشتر از دخترها

سبب شناسی : دقیق مشخص نیست.عوامل زیستی عصبی ، روابط والدین محیط و کودک

درمان : 10 الی 20% تا 4-6 سالگی بهبود می یابند.درمان دارویی ، رشدی ، روانشناختی دارد

فرق اوتیسم با عقب ماندگی ذهنی:

در عقب ماندگی ذهنی 1-احساس وابستگی دارد.2-از زبان موجود برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و 3- پروفایل یکنواختی از خود نشان می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه :

سه نوع اختلال : 1-اختلال بیش فعالیِ کمبود توجه 2- اختلال سلوک 3 اختلال بی اعتنایی مقابله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-اختلال بیش فعالیِ کمبود توجه (ADHA)

مشخصات بالینی : حواس پرتی ، بی توجهی ، عدم اطاعت از دستور ، بی قراری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 مورد از این علایم اگر 6 ماه دوام داشته باشد بیش فعال کمبود توجه  است.

·      شکست مداوم در امورات مدرسه در اثر بی توجهی.

·      اغلب در توجه به تکالیف و بازی ناتوان است.

·      اغلب وقتی با او صحبت می کنی گوش نمی دهد.

·      اغلب دستورالعمل ها وظایف و تکالیف محیط کار را بطور کامل انجام نمی دهد.

·      اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها ناتوان است.

·      از تکالیف که نیازمند به فعالیت ذهنی مستمر است اجتناب می کند.

·      اکثرا وسایل لازم برای تکالیف یا فعالیت هایش را گم می کند.

·      محرک های بیرونی به راحتی حواسش را پرت می کنند.

·      اغلب فراموش کار هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 مورد از این علایم اگر 6 ماه دوام داشته باشد بیش فعال تکانشوری :

·      دست و پای بی قرار دارد.

·      صندلی خود را ترک می کند و نمی تواند بشیند.

·      بدون توجه به مکان می دود و از در و دیوار بالا می رود .

·      نمی تواند بدون صدا بازی کند.

·      اغلب در حال حرکت است.

·      اغلب زیاد حرف می زند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتارهای تکانشوری

·      اغلب قبل از تمام شدن سوال جواب می دهد.

·      اغلب از کشیدن انتظار ناتوان است.

·      اغلب حرف دیگران را قطع می کند.

همه گیر شناسی : 3 تا 5% از کودکان مدرسه ای  

سبب شناسی : وراثت ، مشکلات هنگام تولد ، عصب شناسی ، نوروفیزیولوژیایی ، حساسیت غذایی ، متغییر های محیطی مثل مصمومیت ها با سرب و اشعه ی (x)

درمان :  دارو ، درمان های رفتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه نوع اختلال : 1-اختلال بیش فعالیِ کمبود توجه 2- اختلال سلوک 3 اختلال بی اعتنایی مقابله ای

2- اختلال سلوک

مشخصات بالینی : این اختلال مدام است یعنی اثر آن بعد از کودکی باقی می ماند. مثل کله شقی ، رفتار بی رحمانه ، خراب کاری ، ویرانگری

محورهای تشخیص اختلال سکوک :

1-پرخاشکری به مردم و حیوانات

2-تخریب اموال

3-حقه بازی و دزدی

4-نقض جدی مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

همه گیر شناسی :خیلی شایع است  ( آمار پسر ها خیلی بیشتر از دختر ها )

سبب شناسی : عوامل زیستی و روانشناختی  

درمان : مشاوره و روان درمانی ، در صورت مشکل آفرینی زیاد مراکز نگهدارنده . در بعضی موارد در سن نوجوانی با گرفتن مسئولیت خانوادگی اصلاح می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه نوع اختلال : 1-اختلال بیش فعالیِ کمبود توجه 2- اختلال سلوک 3 اختلال بی اعتنایی مقابله ای

3 اختلال بی اعتنایی مقابله ای

مشخصات بالینی : زود خشمگین می شوند. زود از کوره در میروند.نسبت به درخواست بزرگ تر ها بی اعتنا هستند همکاری نمی کنند و کینه توزی می کنند.

4 مورد از این علایم اگر 6 ماه دوام داشته باشداختلال بی اعتنای مقابله ای دارد

·      بیشتر وقت ها از کوره در می رود.

·      بیشتر وقت ها با بزرگ تر ها سرشاخ می شود.

·      بیشتر وقت ها به مقررات بزرگ ترها بی اعتناعی می کند.

·      بیشتر وقت ها بطور عمدی مزاحم دیگران می شود.

·      بیشتر وقت ها بخاطر اشتباه خود دیگران را سرزنش می کند.

·      به راحتی از دیگران ناراحت می شود.

·      بیشتر وقت ها خشمگین است

·      بیشتر وقت ها کینه توز است.

 

 

 

 

 

همه گیر شناسی : 12 تا 16% (پسرها بیشتر از دخترها)

سبب شناسی : روانکاوان دلیل آن را تعارض شدید حل نشده دوران کودکی در مرحله مقعدی می دانند و رفتارگرایان نتیجه ی پیامد های محیطی.

درمان : روان درمانی ، مشاوره فردی و خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات دوران نوباوگی ، کودکی و نوجوانی :

1-عقب ماندگی ذهنی

6-اختلال رفتار گسیخته و کمبود توجه

2-اختلالات یادگیری

7-اختلال خورد و خوراک شیرخوارگی

3-اختلال در مهارت های حرکتی

8-اختلال های تیک

4-اختلال های ارتباطی

9-اختلال های دفعی

5-اختلالات فراگیر رشدی

10-سایر اختلال ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ۹۵/۱۲/۱۵
  • شهرام قاسمی نژاد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی