همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

بررسی علمی رفتار ،شخصیت ، انگیزش ، هیجان ، یادگیری . . . و مراحل رشد انسان از ابعاد مختلف.

همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

بررسی علمی رفتار ،شخصیت ، انگیزش ، هیجان ، یادگیری . . . و مراحل رشد انسان از ابعاد مختلف.

همکلاسی های ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اردبیل (ورودی 95)

روانشناسی عملی است که یادگیری آن برای همه ی انسان ها ضروری می باشد.
برای شناخت دیگران ، خودشناسی لازم است !
با خودشناسی به خداشناسی می رسیم !!
أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

۱۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

تشکر از استاد

شهرام قاسمی نژاد | شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

یادگیری

شهرام قاسمی نژاد | دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشناسی رشد پشرفته

شهرام قاسمی نژاد | دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشناسی عمومی پیشرفته

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روش های تحقیق در روانشناسی

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۹ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

علم النفس از دیدگاه روانشناسان اسلامی

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشناسی مرضی کودک

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۴ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشاسی رشد1-2 پ (استقبال از یک ناشناخته)

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۲ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشناسی رشد1-2 پ (پیری و مرگ )

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد

روانشناسی رشد 1-2 پ (سبک های زندگی )

شهرام قاسمی نژاد | يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۸ ق.ظ
  • شهرام قاسمی نژاد